طنز خوشه بندی خانوار (خوشه سه)

 

 

 

یارانه ها و خوشه سوم(طنز)

 

ای مرفه کارمند بی حقوق

 

ای که بسیارید ایندم جوق جوق

 

ای نوشته فرم ها را بهر پول

 

ای بخورده زین سبب بسیار گول

 

فرم یارانه نمودی پر عزیز

 

تا روی با پول آن سوی ِ ونیز

 

فرم را پر کردی و ملق زدی

 

با کمر موزون بس لق لق زدی

 

گفته ای ماشین نداری زیر پا

 

دیزی ات پر باشد از آب و هوا

 

سقفِ بالاسر نوشتی آسمان

 

مالکی گفتی فقط یک از زنان

 

یک پسر داری تو شیطون و بلا

 

دختری داری چنان یاس منگولا

 

از حقوقت هم نوشتی توی ِ فرم

 

کم تر از خط فقیران است ونُرم

 

 

پس چونان بگذشت ایام مدید

 

دوره ای بگذشت و شد دور ِ جدید

 

حال میباشد جوابت در مبایل

 

دور تر از فکر و خاطر چند مایل

 

خوشة اول ببودی در نظر

 

پرت گشتی خوشة سوم دَمَر

 

درد میبینم تو را حاصل شده

 

فرم یارانه کنون کامل شده !!

 

حال دانستی مرفه بوده ای

 

بر شکم بیهوده کف را سوده ای

 

چون مرفه گشته ای اینک بَبَم

 

با خودت این جمله را گو دم به دم

 

خوشه را برگیر و بنشین ای سعید

 

یاد کن از آنکه بُن را میبرید

 

شاد باش و شاد زی اینک با حال

 

فقر و خطش را بشو پس  بیخیال

 

 

کسب درآمد 500 هزار تومان در ماه آسان و تضمینی 


 

 

اس ام اس مخصوص خوشه بندی ، سری جدید

 

 

متلک جدید :خوشه تو بخورم !

.

.

.

متلک روز:

خوشگله خوشه چندی ؟

فــــحش روز:

مرتیکه ی بی خوشه

.

.

.

میدونی تو رو چقدر دوس دارم؟اونقدر که حاضرم واست برم تو خوشه سه!

.

.

.

زین پس بجای واژه غریب و بیگانه (های کلاس) بگویید خوشه سه ای !

.

.

.

ای که در خوشه یک سر میبری/اگاه باش که دنیای منی

بگردم من به دور خوشه تو/که در ایران تک است اون خوشه تو !

 

.

.

.

بنی آدم از یک ریشه اند /که در خوشه بندی زیک خوشه اند

چوفرمی برآرند ز آمار/ دیگر فرمها نیاید به کار

.

.

.

دعای خیر جدید ! : الهی خوشه یکی بشی !

.

.

.

مادر عروس: داماد چه کاره هستند

ماد داماد: والله کار که ندارند ولی الحمدالله تو خوشه یک هستند !

.

.

.

خوشه مثل مهریه است کی داده کی گرفته

.

.

.

ثوابت باشد ای در خوشه ی یک/اگر رحمی کنی بر خوشه ی سه

.

.

.

جمله جدید برای سر سفره عقد : عروس رفته خوشه بچینه!!!

.

.

.

 

کارمند خوش شانس به همکاران: آقایون خوشه سومی، حاجی تون

تو خوشه یک رفته، خلاصه تعارف نکنین، پول مول خواستین درخدمتیم !

.

.

.

در آرایشگاه زنانه

شمسی خانم: شوهرم به اداره آمار اس ام اس زده، گفتن شما تو خوشه چهارین!

فخری خانم: این که چیزی نیس. شوهر من اس ام اس زده به اداره آمار

که اگه واسه یارانه پول کم آوردین، عددشو بفرستین تا چکشو بکشم!

.

.

.

 

من این خوشه چین سر خرمنم / که در خوشه ۳ به سر می برم

.

.

.

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم / توی آمار که از خوشه یک افتادم

خوشه دو نتوانست نگه داشت مرا / بردم از فقر توی خوشه سه جا دادم

توپ توپ بود مرا وضع و نمی دانستم / حال دانستم و از شوق به حوض افتادم

گر به تدبیر کنون حذف شده یارانه / از سر صبر به سجده و به شکر افتادم

گر توکل کنی و قانع و شاکر باشی / خود کفایت کند او ، گفت چنین استادم

.

.

.

در مراسم خواستگاری

مادر دختر: خوب آقا زاده به سلامی تو خوشه چندن؟

مادر پسر: راستش اس ام اس زده گفتن خوشه۳ ولی قراره اعتراض کنه بذارنش توخوشه۲

مادر دختر: ما اصلا رسم نداریم داماد تو خوشه پایین تر از سه باشه، از الان گفته باشم . . .

مرکز آمار ایران !
.
.
.
یک سوال به سوال های اول قبر اضافه شد :
در کدام خوشه عدالت قرار داشتی !؟
.
.
.
بنی آدم از یک ریشه اند /که در خوشه بندی زیک خوشه اند
چوفرمی برآرند ز آمار/ دیگر فرمها نیاید به کار
.
.
.
دعای خیر جدید ! : الهی خوشه یکی بشی !
.
.
.
مادر عروس: داماد چه کاره هستند
ماد داماد: والله کار که ندارند ولی الحمدالله تو خوشه یک هستند !
.
.
.
خوشه مثل مهریه است کی داده کی گرفته
.
.
.
ثوابت باشد ای در خوشه ی یک/اگر رحمی کنی بر خوشه ی سه
.
.
.
جمله جدید برای سر سفره عقد : عروس رفته خوشه بچینه!!!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید